Technológie

NOVINKA: 3D Intraorálny skener MEDIT i500 – už žiadne odtlačky potrebné na zhotovenie protetických prác. Pomocou nového skeneru dokážeme naskenovať všetky miesta v ústnej dutine a tak zhotoviť komplexný 3D snímok potrebný na zhotovenie protetickej práce v laboratóriu pomocou najmodernejšej 3D tlačiarne.

RTG Panorámatický (OPG) – nové KaVo OPG 2D. Slúži na vytvorenie komplexného snímku oboch čelustí.

RTG Intraorálny – nový KaVo Focus  slúži na vytvorenie snímok jednotlivých zubov.

RTG Viziografia – táto technológia umožňuje digitálne preniesť lokálny snímok priamo na obrazovku v každej ambulancii.

Tieto RTG sú moderné digitálne a majú veľmi nízku intenzitu žiarenia. RTG služby poskytuje Dentex aj pacientom iných lekárov.

Intraorálna kamera – miniatúrna kamera sníma situáciu v dutine ústnej a potrebný obraz prenáša dostatočne zväčšený priamo na obrazovku pre potreby lekára (i pacienta)

Endomotor s integrovaným apexlokátorom – umožňuje presné zistenie dĺžky koreňového kanálika a následné čistenie, dostatočné tvarovanie a kompletné zaplnenie koreňového systému zuba.

Vysokofrekvenčný kauter – diatermický koagulátor (rádiová frekvencia ESK), určený pre pre drobnú chirurgiu v stomatológii. Vysokofrekvenčný chirurgický nôž, ktorý urýchľuje hojenie, znižuje bolesť a zastavuje krvácanie.

Sterilizácia – všetky lekárske nástroje sú sterilizované v najmodernejších parných sterilizátoroch, ktoré sú schopné s vysokou účinnosťou sterilizovať všetky druhy používaných materiálov.