Hľadáme nového zubného lekára / lekárku a zubnú asistentku/sestru na TPP do nášho tímu

NAŠE SLUŽBY

PREVENTÍVNE PREHLIADKY
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
PROTETIKA
HYGIENA

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Stomatologické ambulancie DENTEX majú uzavreté zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

© 2017 DENTEX, s.r.o., nám. Slobody 93, 909 01 Skalica