Ďakujeme všetkým pacientom za prejavenú dôveru. Od 01.08.2020 prijímame nových pacientov. Viac informácií na tel: 034 / 698 2201.

NAŠE SLUŽBY

PREVENTÍVNE PREHLIADKY
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
PROTETIKA
HYGIENA

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Stomatologické ambulancie DENTEX majú uzavreté zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

© 2017 DENTEX, s.r.o., nám. Slobody 93, 909 01 Skalica