Vstúpili sme do sveta digitálnej stomatológie. Viac info o našom novom intraorálnom skeneri v sekcii protetika.

Prijímame nových pacientov. Viac info na t.č. 034 / 698 2201.

NAŠE SLUŽBY

PREVENTÍVNE PREHLIADKY
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
PROTETIKA
HYGIENA

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Stomatologické ambulancie DENTEX majú uzavreté zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

© 2017 DENTEX, s.r.o., nám. Slobody 93, 909 01 Skalica